To Avatar Course

שחרור תשומת לב ותובנה

מתוך הספר "התחדשות - טכניקות לחקר התודעה" מאת הארי פאלמר
 

הכל זורם - בסופו של דבר. כאשר תשומת הלב טעונה בחשיבות ובשיפוטים, היא הופכת רגשית ונצמדת לדברים. היא ממש משתנה ממצב לא פיזי של גל,  לחלקיקים פיזיים זעירים היוצרים מחשבות בעלות כוח משיכה. רעיונות, חפצים, פעולות או אפילו איזורים מסוימים מסוגלים לספוח מספר כה רב של מחשבות עד שהם מקבלים מעין חיים משל עצמם. כך נוצרת זהות. כך נוצרים קמעות וטקסים. כך נוצרת אדמה קדושה. כך נוצר היקום.

 

ReS_AttnParticles-HEBREWכאשר תשומת הלב טעונה בחשיבות ובשיפוטים, היא ... ממש משתנה ממצב לא פיזי של גל, לחלקיקים פיזיים זעירים היוצרים מחשבות בעלות כוח משיכה

 

רעיונות, חפצים, פעולות ואיזורים מסוימים טעונים בחשיבות עצומה. ככל שמיוחסת יותר חשיבות למשהו, כך הוא מושך יותר תשומת לב. תשומת לב מכוונת תשומת לב. עמדו ברחוב והביטו לשמיים, ועד מהרה יהיו אנשים נוספים שיביטו לשמיים. הפכו משהו למספיק חשוב, והוא יצרוך את כל תשומת ליבם של אנשים.  הם לא יחשבו על שום דבר אחר.

יש אנשים, מאורעות וטקסים הטעונים בכל כך הרבה חשיבות עד שהם מסוגלים לגרום לאדם לשינוי בנקודת המבט (או בזהות) וכך לריפוי גופני, או אפילו לוויתור על שליטה עצמית. זה מתרחש באמצעות סטייה מהירה מאוד של תשומת הלב ממציאות אחת למציאות אחרת. אם האדם שתשומת לבו הוסטה מסוגל לשמר את הסטייה (מבלי לתלות את התופעה במקור חיצוני כלשהו), השינוי בחייו עשוי להשתמר: המרת דת פתאומית, ריפוי רוחני, נס.

התמחו בהסטת תשומת הלב, בנו כמה קתדרלות, הקימו קבוצות תמיכה למומריכם ו..  נו, טוב, עכשיו אתם יודעים. זהו הידע שהופך אשפים לפופולאריים בחוגים מסוימים ולבלתי פופולאריים  באחרים.

כמובן, אם אדם מתפקד מתוך תשומת לב טהורה, היא אינה מתקבעת. תשומת לב טהורה רק צופה, ללא שום תגובה רגשית. האדם תוהה לתומו על מה כל המהומה. תארו לעצמכם את דאטה או ספוק מ"ממסע בין כוכבים": “מעניין”. זוהי התייחסות מאוד אווטרית. “יצירה מעניינת”.

כאשר תשומת לבו של אדם קרובה לשחיקה מוחלטת, יש לערוך רשימת מלאי: מה באמת חשוב כאן? ומה לא באמת חשוב? עם קצת מזל יהיו כמה פיהוקים והתמתחויות תוך שהחשיבות והשיפוטים נפרדים מחלקיקי תשומת הלב, והיא תחזור למצב האנרגיה הנייטרלי והזורם שלה.

תהליך מעניין להבהרת נושאים הוא לשאול מישהו מה באמת חשוב, ואז לעזור לו להתמקד אף יותר על ידי כך ששואלים אותו מה באמת חשוב בזה. תהליך זה יחזיר את המטרה לארגון ואת הנחישות לפרט.

החשיבות של כל אדם, חפץ, נושא, אירוע או פרויקט בדרך כלל אינה היבט פנימי של האדם, החפץ, הנושא, האירוע או הפרויקט, אלא היא מיוחסת להם על ידי מי שצופה בהם או נוטל בהם חלק.

 

ReSurfBook-big


 

 

ABP

{sharethis} 

כל הזכויות שמורות 2010, חברת סטארס אדג' הבינלאומית בע"מ. EPC הוא סימן שרות של סטארס אדג' בע"מ. אווטר®, התחדשות®, סיעור מחשבות®, אהבו את האנושות הנהדרת®, חברה פלנטרית נאורה®, סטארס אדג' הבינלאומית® הם סימנים רשומים של חברת סטארס אדג' הבינלאומית בע"מ. כל הזכויות שמורות. מדיניות פרטיות
נקודות המבט המובעות באווטר ז'ורנל אינן מייצגות בהכרח את הדעות של סטארס אדג' הבינלאומית.